• YEARS OF SERVICE: KB | KC | KD | KE | KG | KI | KK | KM | KO | KR | KV | KU | KS | KT | KW
ORDER MY AWARD
CUSTOMER SERVICE

Keltner Service Awards

KO-104 - Samsung® 32” Smart HDTV

Samsung® 32” Smart TV with wide color enhancer plus and clear motion rate 60.

Log In To Order

Back to Awards

Site produced & administered by Keltner Group., 317-574-5082 © Keltner Group. 2020. All rights reserved.